НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ КИКИНДА
Трг српских добровољаца 28
23300 Кикинда
Тел: 0230/ 422 – 638
Маил:pozoristenarodno@yahoo.com